Βασικές αρχές της Γιόγκα

Ο ασκούμενος στην Γιόγκα οδηγεί το συνειδητό του από την μη αλήθεια προς την αλήθεια. Από τον πόνο, την θλίψη και την ασθένεια, προς την γαλήνη, την ισορροπία και την ευτυχία. Και από την μη πραγματικότητα προς την πραγματικότητα. Η Γιόγκα προάγει συγκεκριμένες μεθόδους ώστε να ελέγξουμε τη σωματική, ψυχική και πνευματική διαταραχή και μας δείχνει πώς να γίνουμε ολοκληρωτικά υποτελείς στην πρωτόγονη ύπαρξη και συνείδηση μας, η οποία ονομάζετε atman (ανώτερος εαυτός). Αυτό δρα μέσα από κάθε μηχανισμό αντίληψης. Χωρίς την κατανόηση αυτής της αρχής, η Γιόγκα είναι μόνο μερικά αποδοτική.
Στα προκαταρκτικά στάδια, η Γιόγκα είναι χρήσιμη στην θεραπεία, χωρίς κανένα ρίσκο ή κίνδυνο, σε ένα μεγάλο εύρος σωματικών, ψυχικών και νοητικών ασθενειών. Οι τεχνικές της Γιόγκα είναι εύκολο να κατανοηθούν, από την στιγμή που στηρίζονται σε γεγονότα που έχουν επαληθευτεί μέσω της ανάλυσης και της σύνθεσης των δεδομένων που έχουμε από μια πολύ παλιά παράδοση, πάνω σε αρκετά επίπεδα ύπαρξης.
Πολλά άτομα κάνουν Γιόγκα με σκοπό να απαλλαχθούν από τις σωματικές, ψυχικές ή νοητικές τους ασθένειες. Mε την απαραίτητη εγκαρτέρηση και πρακτική εφαρμογή της Γιόγκα, αυτές οι ασθένειες είναι δυνατόν να ελεγχθούν ή και να εξαλειφθούν. Ο κύριος στόχος στην Γιόγκα για την εξάλειψη της ασθένειας, είναι ο διαρκείς θρίαμβος του συνειδητού πάνω στην άγνοια. Με εξαίρεση την κατάσταση του Samadhi, όλα τα υπόλοιπα επιτεύγματα, όπως η υπέροχη θεραπεία, είναι δευτερεύοντα προϊόντα της Γιόγκα.
Οι θεραπευτικές τεχνικές που εφαρμόζονται στο Sampi, είναι:

Τεχνικές καθαρισμού (Kriya yoga.):

Jihvamula  dhauti (εξαγνισμός της ρίζας της γλώσσας). Αυτή η άσκηση καθαρίζει το svadhisthana chakra και αφαιρεί το υπερβολικό φλέγμα (kapha) από το κεφάλι.
Karna dhauti (καθαρισμός των αυτιών)
Agnishara dhauti (καθαρισμός μέσω του στοιχείου της φωτιάς)
Dantamula dhauti (το καθάρισμα των ριζών των δοντιών) Αυτή η άσκηση θα καθαρίσει ολοκληρωτικά το υπολειμματικό υγρό μέσα από τους πόρους, με αποτέλεσμα να κερδίζεται καθαρό μυαλό και να αποβάλλεται η τεμπελιά.
Jala-neti (καθαρισμός των ρινικών εισόδων). Αυτό εξωθεί την βλέννα (kapha) από το κεφάλι και καθαρίζει το μυαλό.
Caksu dhauti  (καθαρισμός ματιών). Αυτή η άσκηση καθαρίζει το μυαλό και την όραση.
Vamana dhauti (καθαρισμός στομάχου)
Sanka praksalana (καθαρισμός του παχέως εντέρου)

.