Διαλογισμός Ρέικι

Ο διαλογισμός στο σύστημα του Ρέικι εφαρμόζεται τόσο από τους θεραπευτές όσο και από τους θεραπευόμενους. Υπάρχουν δεκάδες διαφορετικοί διαλογισμοί παραδοσιακοί και μοντέρνοι. Στο Sampi εφαρμόζονται ως επί το πλείστον οι διαλογισμοί του παραδοσιακού συστήματος του Ρέικι (Reiki Rioho). Φυσικά οι διαλογισμοί που εκτελούνται από τους θεραπευτές και μαθητές του συστήματος του Ρέικι, διαφέρουν από εκείνους που εξασκούν οι υπόλοιποι.

Παραδοσιακοί διαλογισμοί για ασκούμενους του συστήματος του Ρέικι: