Διαλογισμοί Κρυστάλλων

Η ζωή είναι ευδαιμονία. Το άτομο γεννιέται για να την απολαύσει. Μέσα στον καθένα από εμάς υπάρχει μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Ο Διαλογισμός είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με αυτή την ενέργεια.
Υπάρχουν πολλών ειδών διαλογισμοί. Ένας εξ αυτών είναι και ο κρυσταλλικός διαλογισμός. Κάθε κρύσταλλος και λίθος εκπέμπει μια ξεχωριστή δόνηση που πηγάζει μέσα από την δομή, το χρώμα και το σχήμα του.
Με τους κρυσταλλικούς διαλογισμούς, ερχόμαστε σε επαφή με ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα πληροφοριών. Οι κρύσταλλοι φέρνουν μέσα στην χημική τους σύσταση και το στοιχείο του νερού. Όπως έχει αποδειχθεί επιστημονικά, το νερό φέρει μνήμες. Ο κρυσταλλικός διαλογισμός μας βοηθά να κατανοήσουμε αυτές τις μνήμες που ένας λίθος εκατομμυρίων ετών διαθέτει και μέσω του διαλογισμού τις μεταδίδει στην ανθρώπινη συνειδητότητα, όπως ακριβώς θα έπραττε ο σοφότερος δάσκαλος.
Στο Sampi, μπορούμε να διαλογιστούμε μαζί τους. Μπορούμε να συντονιστούμε μαζί τους και να διοχετεύσουμε σε όλα μας τα σώματα (φυσικό, πρανικό, αστρικό, νοητικό, κοσμικό)  όλες τις πληροφορίες που μπορούν να μας μεταφέρουν.
Η τεχνική μπορεί να  ακολουθηθεί από τον οποιοδήποτε, οποιασδήποτε ηλικίας, πολιτισμού, θρησκείας, ή εκπαιδευτικού υποβάθρου. Οι καταρτισμένοι κρυσταλλοθεραπευτές μας γνωρίζουν ακριβώς πώς να το πράττουν.

.

.