Θεραπείες Κρυστάλλων

Η χρήση των κρυστάλλων στη μυθική Λεμουρία γινόταν κυρίως για θεραπευτικούς λόγους. Οι Λεμούριοι μελέτησαν τις διατροφικές αναγκες του σώματος και διαπίστωσαν ότι για να διατηρηθεί αυτό σε κατάσταση υγείας, χρειάζεται ενίσχυση κάποιων μορφών ψυχικών δυνάμεων. Η ενίσχυση αυτή των ψυχικών δυνάμεων γινόταν με την ταλάντωση κάποιων κρυστάλλων. Όλα αυτά βέβαια, φαίνονται σήμερα σαν παραμύθι κι ένας δύσπιστος ορθολογιστής θα χαμογελάσει ειρωνικά. Ωστόσο ο Carl Jung στο βιβλίο του ο Άνθρωπος και τα Σύμβολα, θεωρεί τους κρυστάλλους σαν «συλλογική συνειδητότητα του πλανήτη». Ο Edgar Cayce επίσης αναφέρθηκε στην Ατλαντίδα, μιλώντας για έναν τεράστιο κρύσταλλο που ονομαζόταν «Τουάουι» ή «Φλογόλιθος» και βρισκόταν στο μεγάλο ναό, στο κέντρο της Ατλάντιας πρωτεύουσας. Κατά τα λεγόμενά του, αυτός ο κρύσταλλος ήταν ο κεντρικός σταθμός ενέργειας της χώρας. Ο εν λόγω κρύσταλλος δέσμευε τις ακτίνες του ηλίου μέσα από τα πρίσματά του και μπορόυσε κατόπιν να μεταφέρει την ενέργεια σε οποιοδήποτε σημείο, με αόρατες ακτίνες, όπως τα ραδιοφωνικά κύματα.

Η λέξη κρύσταλλος είναι σύνθετη αρχαία ελληνική και προέρχεται από τις λέξεις κρύος (κρυσταίνω: κρυώνω) και στέλλομαι (στερεοποιούμαι). Κατά την Ομηρική εποχή, η λέξη κρύσταλλος σήμαινε τον πάγο. Αργότερα η λέξη «ορεία κρύσταλλος», δηλαδή ορυκτός πάγος, χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το διαφανή κρύσταλλο χαλαζία (διοξείδιο του πυριτίου).

Όλα τα σώματα, συνεπώς και το ανθρώπινο, βρίσκονται σε μια κατάσταση κραδασμού, παράγουν συνεχώς συχνότητες και αρμονικές ταλαντώσεις. Αυτές οι ταλαντώσεις ενεργοποιούν γύρω από τα σώματα διάφορα πεδία ηλεκτρομαγνητικής και ηλεκτρικής φύσης (αύρα), αλλά πάνω απ’ όλα ενεργοποιούν συγκεκριμένα πεδία μέσα στον αιθέρα (ακάσα). Αυτό που λέμε κενό διάστημα, δεν υπάρχει. Το διάστημα είναι ποτισμένο από αιθέριο ρευστό, αλλιώς το φως των άστρων δεν θα μπορούσε να μεταδοθεί. Το κάθε ένα από τα ανθρώπινα όργανα, παράγει τη δική του ιδιαίτερη ακτινοβολία. Οι αρμονικές συχνότητες που παράγει το σώμα και τα όργανά του δεν είναι σταθερές. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος, όταν κάποιο όργανο ή σύστημα πάσχει, οι ταλαντώσεις αλλάζουν.

Οι κρύσταλλοι είναι από τα πλέον σταθερά στοιχεία που υπάρχουν στο ορυκτό βασίλειο. Άρα οι ταλαντώσεις τους δεν αλλάζουν, είναι σταθερές, γι’ αυτό και μπορούν να επιδράσουν πάνω στις ταλαντώσεις σημείων του ανθρώπινου σώματος και να διευκολύνουν τις διαδικασίες της ίασης. Οι υψηλές αρμονικές συχνότητες των κρυστάλλων έρχονται σε επαφή με τις συχνότητες των εγκεφαλικών κυττάρων και ασκούν ευεργετική επίδραση. Το αποτέλεσμα είναι οι ανθρώπινες ψυχικές δυνάμεις, για να μπορούν να είναι γειωμένες σωστά μέσα στο φυσικό πεδίο χρειάζονται κάποια σημεία εστίασης. Οι κρύσταλλοι αποτελούν αυτά τα σημεία εστίασης, επειδή βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ταλάντωσης, γι’ αυτό το λόγο και χρησιμοποιούνται σαν μέσο πρόσβασης σε υψηλότερα επίπεδα πληροφόρησης.

Οι κρύσταλλοι βοηθούν τη σκέψη να φιλτραριστεί, να γίνει πιο συγκεκριμένη, να μπορεί να εστιάσει κάπου για να αποκτήσει μεγαλύτερη ένταση το πέδιο της δράσης της.

Το sampi διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία ορυκτών κρυστάλλων καθώς επίσης και την γνώση για να τους χρησιμοποιήσει ορθά.

top

.